SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

‘’Sürdürülebilir ve dayanıklı kentleri ve toplulukları destekleyen mekanlar yaratmak’’ Misyonumuz çerçevesinde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.

Bu doğrultuda:

 •  Çevresel konularda mevzuatlara uyarak, atık yönetimi, su yönetimi ve enerji yönetimi çalışmalarımızla çevresel performansımızı en yüksek seviyede tutmak,
 • Yapmış olduğumuz faaliyetlerle farkındalık yaratarak çevreci toplum bilincinin gelişmesinde rol almak,
 • Yapılan tüm faaliyetlerde karbon ayak izimizin kontrol altına alınarak ekolojik dengeye olası etkilerini azaltmak ve önlemek,
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevreye olan duyarlılıklarını artırıcı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vererek, ekolojik dengeye olası etkilerini en aza indirmek,
 • Enerji verimliliği yüksek, tamir edilebilir, geri dönüşümü mümkün ürünler kullanmak,
 • Oluşan atıkları minimize ederek, yeniden kullanılabilir olanların geri dönüşüme kazandırılmasını, olmayanların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,

Hedeflerimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Günümüzün getirmiş olduğu rekabetçi koşullarda fark yaratabilmek adına teknolojiyi takip eden, yeniliklere açık, çevreye duyarlı, çalışan ve müşteri memnuniyetine önem veren, tüm yasal yükümlülükleri yerine getiren bir kuruluş olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.

Bu doğrultuda:

 • Alışveriş merkezi yönetim ve hizmet faaliyetlerimizde ülkemizde uygulanmakta olan mevzuatlara ve standartlara uygun hareket etmek,
 • Kalite standartlarını sağlamak ve sürekli iyileştirmek, tüm çalışan ve tedarikçilerimizde gerekli farkındalığı sağlamak için eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Tüm çalışanlarımızla takım ruhu ortaya koyarak, herkesin söz sahibi olduğu yenilikçi, önerilere açık ve rekabetçi bir kuruluş olmak,
 • Yeniliklere öncülük eden, aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak,
 • Kalite hedef ve çalışmaları doğrultusunda önleyici ve düzeltici faaliyetlerle yüksek kalite standartlarını korumak,
 • Müşteri memnuniyetine göstermiş olduğumuz hassasiyetle, güvenilir ve tercih edilir bir kurum olmak,
 • Güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek yeniliklere öncülük etmek,

Hedeflerimizdir.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Çevreye olan duyarlılığımız ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakabilmek adına, karbon ayak izimizin azaltılması, doğal kaynakların ve üretilen enerjinin doğru kullanımı kapsamında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini sağlamaktayız.

Bu doğrultuda:

 • Enerji kullanımı ve yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimleri tam olarak yerine getirmek,
 • Enerji verimliliği ve kullanımı konusunda çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve toplumu bilinçlendirmek,
 • Yapılan tüm faaliyetlerle karbon ayak izimizi kontrol altına alarak ekolojik dengeye olası etkilerini azaltmak ve önlemek,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vererek, ekolojik dengeye olası etkilerini en aza indirmek,
 • Enerji verimliliği yüksek, tamir edilebilir, geri dönüşümü mümkün ürünler kullanmak,
 • Ölçüm, izleme ve kontrol sistemleri ile hata payını ortadan kaldırarak enerji kayıplarını en aza indirgemek,
 • Enerji ölçüm ve izlemeleriyle ortaya çıkan verileri analiz edip geçmiş yıllarla karşılaştırarak yeni tasarruf adımları atmak,
 • Aktif olarak kullanılmakta olan sistemlerimizi verimlilik arttırıcı projelerle çağdaşlaştırarak enerji tasarrufu sağlamak,
 • ‘’Sürekli iyileştirme’’ mottomuz kapsamında, enerji performansına dair amaç ve hedefleri belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yürütmek,

Hedeflerimizdir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek alınan, çalışan ve toplum bilincine verilen önem açısından sektöre yön veren bir kuruluş olarak ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.

Bu doğrultuda:

 • Ülkemizde uygulanmakta olan iş sağlığı ve güvenliği yasal yükümlülüklerine, yürürlükteki mevzuatlara, küresel anlamda kabul görmüş kurallara uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincinin ve farkındalığının gelişmesi için eğitim çalışmaları yürütmek,
 • Çalışanlarımızın paylaşımcı ve katılımcı olmalarını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği konularında etkin rol almalarını sağlamak,
 • ‘’Sıfır iş kazası!’’ hedefimize ulaşmak için gereken çabayı göstermek,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek geliştirmeyi amaç edinmek,
 • Acil durum planlamalarımızı periyodik olarak güncelleyerek, tüm çalışanlarımızın acil durumlarda bu plan doğrultusunda hareket etmesini sağlamak,

 Hedeflerimizdir.